Цели и задачи - Ремельская СШ

Цели и задачи

Мэта: стварэнне ўмоў для ўдасканалення адукацыйнага працэсу, накіраванага на развіццё вучняў па індывідуальнай траекторыі навучання з улікам здольнасцей і ўзроставых асаблівасцей:

1) забяспечыць павышэнне якасці адукацыі праз узмацненне практычнай накіраванасці навучальных і факультатыўных заняткаў, падрыхтоўкі вучняў да паспяховага выступлення на алімпіядах, конкурсах;

2) садзейнічаць эфектыўнай рэалізацыі сістэмы дапрофільнай падрыхтоўкі вучняўна II ступені агульнай сярэдняй адукацыі і профільнага навучання на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

Мэта: стварэнне сістэмы метадычнай работы, накіраванай на ўдасканаленне прафесіяналізму педагогаў праз павышэнне іх аналітычнай культуры.

1) развіваць у педагогаў навыкі аналізу, самааналізу і рэфлексіі асабістай педагагічнай дзейнасці;

2) спрыяць развіццю матывацыйнай сферы настаўнікаў на атрыманне  вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі;

3) садзейнічаць авалоданню педагогамі сучаснымі тэхналогіямі выяўлення, вывучэння, абагульнення і распаўсюджаннястаноўчага вопыту.

Мэта: фарміраванне і развіццё сацыяльна мабільнай, ідэйна ўстойлівай, маральна і фізічна здаровай асобы, якая запатрабавана ў сучасным грамадстве праз цеснае супрацоўніцтва школы, сям'і і соцыума.

1) удасканальваць формы і метады ідэалагічнай і выхаваўчай работы, накіраваных на фарміраванне высокамаральнай асобы;

2) праводзiць мэтанакіраваную, планамерную работу па прафілактыцы дзіцячага траўматызму, правапарушэнняў і злачынстваў сярод моладзі на аснове цеснага супрацоўніцтва з органамі правапарадку і соцыума;

3) фарміраваць у вучняў устойлівую матывацыю асноўнага выбару здаровага ладу жыцця.